Goedkope Energie

Vergelijk Energietarieven

De energievergelijker berekent de laagste prijs voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de prijs voor licht en gas apart en kan op deze wijze het juiste overeenkomst aanbieden. De kosten voor licht wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, leveringskosten, de vastrechtkosten en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te halen. Op deze manier kunt u precies uw verwachte kosten per jaar en prijzen per kWh terugvinden. De gaskosten worden samengesteld door de gaskosten, belastingen, leveringskosten, kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud op te tellen en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze wijze kunt u precies de kosten per jaar herleiden en de prijs per kWh elektriciteit of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé wijze om devoordeligsteenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld overhouden!

Pre’s van overstappen

  • Honderden euro’s uitsparen
  • Overstappen is helemaalgratis
  • Zelf je ideale energiecontractkiezen
  • Profiteren van kortingen

Energie vergelijken en overstappen kan subiet op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenverkrijgen, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Tevens zeggen wij, indien datnodig is, het energiecontract bij je huidige leverancier op. Jehebt te allen tijde veertien dagenwettelijke bedenktijd en tijdens het overstapproces blijfje simpelaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

100% onafhankelijk energieprijzen vergelijken

Energieprijzen in onze energievergelijker zijnimmer actueel en komen 100% onafhankelijk tot stand.Leveranciers hebben geen linearecta of in onverwijld belang in ons. Voor ons maakt het niet uit of jeoverstapt naar leverancier A of B. Wij verwervenvan elke leverancier een betaling van gelijke hoogtena een overstap.

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij altijd rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je overeenkomst overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Ook ben je dan de eventuelewelkomstbonus kwijt. Als je een deel van de welkomstkortingal verwerven hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energiecontract binnen tweemaanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energieovereenkomstgaat dan in op het moment dat je huidige contract afloopt.

Online de goedkoopsteenergiemaatschappijen vinden

Onze website heeft de voordeligste energiebedrijven,acties, prijzen en aanbiedingen voor u in de energievergelijkerverzameld. Op basis van uw verbruik en adresgegevens kunt u devoordeligsteenergiemaatschappij voor uw adres vinden. Met deenergievergelijking zet u alle energie aanbiedingen van de leverancierseasy op een rij. Op die manier kunt u de meest goedkope energie vinden en kiezen.Zeker zijn er immer zaken waar u mee rekening dient te houden. Daarover vertellen wiju graag meer.uitgaven aan gas enstroom bestaan uit de verbruikskosten, belasting openergie, btw en vastrechtkosten. Detarieven voor energie schelenontzettend per energieleverancier en tevens uwwoonplaats kan effect hebben op demaandprijs. Enkele jaren bijeenzelfde gas- en stroomleverancierblijven is niet kostenbesparend, daardoor is het important om regelmatig uw maandlasten te vergelijken metandere aanbieders. Via onze websitevergelijkt u eenvoudig de prijzen van meerdan 15 leveranciers.

Hoe werkt de energievergelijker

Met de energievergelijker kunt u simpelen snel onder andereenergiecontracten vergelijken van EON, DealDirect, Electrabel, Oxxio, Vattenfall,Energiedirect, Miky Energie Topdeal en de Nederlandse Energie Maatschappij! Omde vergelijking te houdenkunt u uw huidige verbruik invoeren, uw postcode, de gewenste contractduur en eventueel de mate van duurzaamheid. Met de gegevensberekent de energievergelijker binnen kortetijd de betere energiecontracten! Wanneer eengas- en stroomleverancier een speciale actie heeft lopen dan vindt u deze ookterug in het overzicht. Zoals bij vergelijk energietarieven.

Scroll to top